PODRŠKA IZVOZU MMSPP U RUMUNIJU I MAKEDONIJU

Sektori sa potencijalima za izvoz u Republiku Makedoniju

Analizom statističkih podataka vrednosti obima izvoza koju Republika ostvaruje prema Republici Makedoniji i to kroz dve klasifikacije: SMTK (Standardna Međunarodna trgovinska klasifikacija) i KD (klasifikacija delatnosti), za poslednjih 5 godina, identifikovano je 8  sektora - grupa delatnosti koje ostvaruju kontinuirani rast vrednosti izvoza. Ove sektore prepoznajemo kao primarne potencijale za izvoz u Republiku Makedoniju.

Za odabrane sektore su u nastavku prikazani profili – njihovo rangiranje (Rang sektora prema razvojnim potencijalima - Studija „Indeks razvojnih potencijala razmenjivih sektora u Srbiji  - IRP 2014 –„).

 1. Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo (Rang 4)
 2. Proizvodnja papira, celuloze i kartona (Rang 10)
 3. Prerada čaja i kafe (Rang 34) 
 4. Rashladna i ventilaciona oprema (Rang 43) 
 5. Obuća (Rang 44) 
 6. Kućna hemija i lična higijena (Rang 45)
 7. Prerada i konzervisanje mesa (Rang 72)
 8. Živinarstvo (Rang 77)

Pored identifikovanih sektora (grupe delatnosti) sa potencijalom za povećanje izvoza u Republiku Makedoniju, sledeće grupe delatnosti takođe imaju kontinuiranu tržišnu zastupljenost i pozitivnu vrednost izvoza u poslednjih 5 godina i možemo ih posmatrati kao sekundarne potencijale:

 1. 0113  Gajenje povrća, korenastih i krtolastih bilјaka
 2. 1013  Proizvodnja mesnih prerađevina
 3. 1031  Prerada i konzervisanje krompira
 4. 1042  Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
 5. 1072  Proizvodnja dvopeka, keksa, trajnog peciva i kolača
 6. 1082  Proizvodnja čokolade i konditorskih proizvoda
 7. 1200  Proizvodnja duvanskih proizvoda
 8. 1621  Proizvodnja furnira i ploča od drveta
 9. 1629  Proizvodnja proizvoda od drveta, plute, slame i pruća
 10. 1721  Proizvodnja talasastog papira, kartona i ambalaže
 11. 1722  Proizvodnja predmeta od papira za ličnu upotrebu
 12. 1723  Proizvodnja kancelarijskih predmeta od papira
 13. 2041  Proizvodnja deterdženata, sapuna i sredstava za čišćenje
 14. 2433  Hladno oblikovanje profila
 15. 2790  Proizvodnja ostale električne opreme
 16. 2849  Proizvodnja ostalih alatnih mašina
 17. 2893  Proizvodnja mašina za industr. hrane, pića i duvana
 18. 2899  Proizvodnja mašina za ostale specijalne namene
 19. 2920  Proizvodnja karoserija za motorna vozila i prikolice
 20. 2932  Proizvodnja ostalih delova za motorna vozila
 21. 3091  Proizvodnja motocikala
 22. 3299  Proizvodnja ostalih predmeta

Contact

Southeast Development Network

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Zaječar Office:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. +381 (0)19 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.